موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها آموزش از راه دور دانلودها
اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دربارۀ تمدید تاریخ تحویل پیشنهاده (پروپوزال)

نظر به اهمیت تأیید و تصویب عنوان پایان‌نامه، و هم‌چنین انجام و به پایان‌ رساندن آن در ادامه روند آموزشی و پژوهشی دانشجویان مقطع ارشد، واحد تحصیلات تکمیلی تاریخ تحویل پیشنهاده (پروپوزال) را  تا دهم  مرداد ماه 1399 تمدید خواهد کرد. لذا تمامی که دانشجویانی که عنوان پیشنهادی خود را پیش‌تر به ثبت و تصویب تحصیلات تکمیلی رسانده‌اند، پیشنهاده (پروپوزال) خود را که در قالب فرم شماره دو زیر نظر استاد یا استادان راهنما و با مشورت استاد مشاور تدوین کرده و به همراه تأیید ایشان به تحصیلات تکمیلی از طریق پست الکترونیک ارسال نمایند.

هم‌چنین جهت یادآوری دستورالعمل مربوط به پایان‌نامه و جلسه دفاع مقطع کارشناسی ارشد موارد زیر متذکر می‌شود:

1. دفاع از پایان‌نامه از شش‌ماه بعد از تاریخ تصویب پیشنهاده (پروپوزال) امکان‌پذیر است.

2. دانشجویان می‌توانند فرم درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی (فرم 7)  و هم‌چنین گزارش پیشرفت کارسه ماه نخست (فرم 3-1) و سه ماه دوم  (فرم 3- 2) را تنها به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال کنند که پذیرش آن منوط به تسویه مالی است:

ParsEducationForms@gmail.com

‎3. جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد مربوط به نیم‌سال دوم تحصیلی 99 – 98 در بازه زمانی نیمه نخست شهریور 1399 برگزار خواهد شد.

4. بازهارسال درخواست دفاع از 01/05/1399 تا 15/05/1399 است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

5. به دلیل ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه ﺣﺎﮐﻢ  ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و  ﺑﻪ‌ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻠﺎﻣﺘﯽ جامعه داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، پاسخ ﺑﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ آدرس‌های زیر امکان‌پذیر است. ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ سوالات داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و استادان ﮔﺮاﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ.  

  • postgraduate@pu.ac.ir
  • pars.pstgrdt@gmail.com
  • parspostgraduate@gmail.com

6. لازم به ذکر است مکالمه تلفنی با تحصیلات تکمیلی به وسیله تماس با دانشگاه، داخلی 601 در ساعات اداری امکان‌پذیر است.

 

 ‎با آرزوی سلامتی دانشجویان و تمامی هم‌میهنان

‎واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه معماری و هنر پارس

‎8 تیرماه 1399

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1399/04/09
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۶-۸۸۳۳۰۹۰۴(۰۲۱)
  • نمابر: ۸۸۳۳۹۸۰۳(۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما