در حال حاضر ثبت نام فقط برای دانشجویان کارشناسی ارشد امکان پذیر می باشد. برای ثبت نام، شماره دانشجویی خود را به عنوان نام کاربری و همچنین رمز عبور دلخواه خود را ثبت نمایید.

پس از آن برای فعال سازی عضویت، لازم است که با همراه داشتن کارت دانشجویی به واحد انفورماتیک مراجعه نمایید.