موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
موسسه آموزش عالی معماری وهنر پارس
انتشارات دوره های تخصصی تکمیلی(Minor) همایش ملی مدیریت ساخته ها دانلودها فایل های آموزشی کانون دانش آموختگان پخش زنده
راهنمای سامانه آموزش مجازی
خبرنامه علمی پارس
فرشاد نصراللهی

تجارب:

-     دانشیار، در موسسه تامین انرژی دانشگاه هنر برلین، 2015 تا کنون، آلمان.

-     استاد مهمان (Guest Professor)، در موسسه تامین انرژی دانشگاه هنر برلین، 2014، آلمان.

-     دانشیار، موسسه تامین انرژی دانشگاه هنر برلین، 2013 تا 2014، آلمان.

-     استادیار (مدرس و محقق) در موسسه تکنولوژی ساختمان و طراحی دانشگاه صنعتی برلین، از سال 2008 تا 2013، آلمان.

-     استادیار، دانشگاه هنر اصفهان، مهرماه 1391.

سوابق تدریس:

-   تدریس تکنولوژی ساختمان، طراحی مبتنی بر انرژی و اقلیم، مدلسازی انرژی، دانشکده معماری، دانشگاه هنر برلین، 1392 تاکنون، آلمان.

 -   تدریس تامین انرژی و طراحی شهری (مقطع کارشناسی ارشد توسعه شهری)، دانشگاه صنعتی برلین واحد مصر،  1393.

 -      تدریس طراحی پایدار و مدلسازی دینامیک انرژی (مقطع کارشناسی ارشد معماری)، دانشگاه صنعتی برلین،  1386 - 1391، آلمان.

-      تدریس ساختمان و انرژی (مقطع کارشناسی ارشد مهندسی انرژی)، دانشگاه صنعتی برلین در الگونا، مصر، 1391 (استاد پروازی).

-      تدریس دروس پایه کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشگاه دولتی ایلام، 1391 (استاد پروازی).

-      تدریس دروس دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی معماری، دانشگاه هنر اصفهان، 1391.

-   استادیار(Research Associate)، موسسه تکنولوژی ساختمان و طراحی، دانشگاه صنعتی برلین، از سال 1387 تاکنون، آلمان.

-      آسیستان تدریس، موسسه تکنولوژی ساختمان و طراحی، دانشگاه صنعتی برلین، 2008، آلمان.

-      آسیستان تحقیق پروفسور، موسسه تکنولوژی ساختمان و طراحی، دانشگاه صنعتی برلین، 2007 - 2006، آلمان.

-      مدرس دانشکده معماری و دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، مهرماه 1379 تا خردادماه 1383 (8 ترم)، ایران.

 

تالیف کتاب:

-       Farshad Nasrollahi: Climate and Energy Responsive Housing in Continental ClimatesUniversitätsverlag der TU Berlin, ISBN: 978-3-7983-2144-1, 2009, Germany.

-       Farshad Nasrollahi: Green Office Buildings: Low Energy Demand through Architectural Energy Efficiency, Young Cities Research Paper series, Vol. 8, ISBN 978-600-5392-82-1, ISBN 978-3-7983-2578-4 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2579-1 (Online), ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-      Mojtaba Samimi & Farshad Nasrollahi: Intelligent Design using Solar-Climatic Vision: Enegy and Comfort Improvement in Architecture and Urban Planning using SolarchVision, Young Cities Research Paper series, Vol. 9, ISBN 978-3-7983-2578-4  (Print), ISSN 2193-6099 (Print), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-       Farshad Nasrollahi (editor and chief), Philipp Wehage, Effatolsadat Shahriari, Abbas Tarkashvand: Energy Efficient Housing for Iran: Pilot Buildings in Hashtgerd New Town, Young Cities Research Paper series, Vol. 4, ISBN 978-3-7983-2451-0 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2452-0 (Online), ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-       Farshad Nasrollahi: Architectural energy Efficiency, Young Cities Research Briefs, Vol. 7, ISSN 2196-517X (Print), ISSN 2196-6583 (Online), ISBN: 978-3-7983-2552-4 (Print), ISBN: 978-3-7983-2553-1 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-       Farshad Nasrollahi, Masoudeh Nooraei: Relationship between U-Values, Energy Demand and Life Cycle Costs in Office Buildings, Vol. 12, ISSN 2196-517X (Print), ISSN 2196-6583 (Online), ISBN 978-3-7983-2581-4 (Print), ISBN 978-3-7983-2582-1 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-       Mojtaba Samimi, Farshad Nasrollahi: SOLARCHVISION Studies on Young Cities Project, Young Cities Research Briefs, Vol. 6, ISSN 2196-517X (Print), ISSN 2196-6583 (Online), ISBN: 978-3-7983-2550-0 (Print), ISBN: 978-3-7983-2551-7 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

فرشاد نصراللهی، رودولف شفر، فلوریان اشتلماخر، هولگر اولنبورگ (ویراستاران)، شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، اهداف و دستاوردها، مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان، جلد اول، شابک: 4-2255-7983-3-978، 7-2254-7983-3-978 (آنلاین)، انتشارات دانشگاه فنی برلین، 2010.

معماری قلاع بختیاری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (در حال چاپ).

کتابچه راهنمای دانشجویان ایرانی در آلمان، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، سرپرستی علمی دانشجویان ایرانی در اروپا، 1386، فرانسه (کتاب دیجیتال).

یک فصل از کتاب «مجموعه مقالات برگزیده اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی»، فرهنگستان هنر، شابک: 964-8802-10-6 ، 1384.

 

ویراستار سری کتاب:

Editor of the Series (Young Cities Research Paper Series): Rudolf Schäfer, Farshad Nasrollahi, Holger Ohlenburg, Cornelia Saalmann, Florian Stellmacher

-     Elke Pahl-Weber, Sebastian Seelig, Holger Ohlenburg (Editors): The Shahre Javan Community Detailed Plan, Young Cities Research Paper series, Vol. 3, ISBN 978-600-113-104-2, ISBN 978-3-7983-2451-0 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2452-7 (Online), ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2012, Germany.

-     Elke Pahl-Weber, Sebastian Seelig, Holger Ohlenburg, Nadine Kuhla von Bergmann (Editors): Urban Challenges and Urban Design - Approaches for Resource-Efficient and Climate-Sensitive Urban Design in the MENA Region, Young Cities Research Paper series, Vol. 5, ISBN 978-600-5392-61-6, ISBN 978-3-7983-2534-0 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2535-7 (Online), ISSN 2193-6102, TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-     Bernd Mahrin, Johannes Meyser: Construction Competencies and Building Quality – Case Study Results, Young Cities Research Paper series, Vol. 6, ISBN 978-600-5392-62-3,  ISBN 978-3-7983-2506-7 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2507-4 (Online) ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

-     Mohammad Reza Shirazi: New Towns — Promises Towards Sustainable Urban Form - From “Shushtar-No” to  “Shahre Javan Community”, Young Cities Research Paper series, Vol. 7, ISBN 978-600-5392-63-0, ISBN 978-3-7983-2512-8 (Print), ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2513-5 (Online), ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2013, Germany.

 مقالات (انگلیسی):

1-    Economic and Ecologic Method of Energy Efficiency in Office Buildings, World Sustainable Building Conference, 18 - 21 October 2011, Helsinki, Finland.

2-    Architectural Energy Efficiency in Office and Residential Buildings, 32nd International Geographical Congress (IGC Cologne 2012), 26-30 August 2012, Cologne, Germany.

3-    "Window Area in Office Buildings from the viewpoint of Energy Efficiency", BauSIM 2010 (Building Performance Simulation in a Changing Environment), Third German-Austrian IBPSA Conference, Vienna University of Technology, 2010.

4-    Building Performance Modeling in Non-simplified Architectural Design: Procedural & cognitive challenges in education (with Max Dölling), The 30th International Conference on Education and research in Computer Aided Architectural Design in Europe (eCAADe 2012), Prague, Czech Republic.

5-    "Building Energy Efficiency for Young Cities", AAG 2010 Annual Meeting, Association of American Geographers, Accepted for 14.04 – 18.04.2010, Washington, DC, USA.

6-    "Energy Efficient Architecture for Tehran", IFHP World Congress 2009, Urban Technology for Urban Sustainability: Climate Change and Energy Efficiency, 6–9 September 2009, Berlin, Germany.

7-    "Economic Passive Houses for Countries with Low Energy Price?" 13th International Conference on Passive Houses, 2009, pp. 111- 116, Frankfurt, Germany.

8-    "What is a Passive House in Iran?" 12th International Conference on Passive Houses, 2008, pp. 411- 416, ISBN: 978-3-00-024073-7, Nuremberg, Germany.

9-    Application of German Building Energy Standards in Iran  in 13th IIES International Oil & Gas Conference, Institute for International Energy Studies (Affiliated to Ministry of Petroleum), 30.11-01.12.2008, Tehran, Iran.

10- "Passive Thermal Comfort – and Energy Saving - Optimization for Buildings in Hot Arid or Humid Climates", in Architectural and Engineering Scientific Convention CCIA 2008, Havana, Dec. 2008 (together with Claus Steffan, Salah Kadr, A. Karasu and M. Y. Kim).

11- "Effect of Architecture on Building Energy Demand in Cold Climates", Presented and Printed in International Conference on Energy and Environmental Modeling, 2007, Moscow, Russia.

12- "Climate and Energy Responsive Housing in Iran", Presented in Sustainable Urban Development Colloquium, 04,03,2006, Berlin, Germany.

13- External and Internal Solar-Climatic Performance Analysis of Building Geometries using SOLARCHVISION (with Samimi M., Nili, Nili M.-Y., Parvizsedeghy L., Vahabi-Moghaddam D.), Proc. of CISBAT 2011, pp961-966, Lausanne, Switzerland, 14-16 September 2011

14- Energy Saving in Buildings, presented at seminar of “Energy-Saving in Architecture, Town, and Townscape”, Opole University of Technology, 9 Dec. 2009, Opole, Poland.

15- "Architectural Solar Energy Use in Houses of Cold Climates" (Poster), 7th European Conference Solar Energy in Architecture and Urban Planning "Sun an, d Sense", 11-14 March 2008, Berlin, Germany.

16- “Architectural Energy Efficiency” (Poster), Research Day, Faculty of Architecture, Berlin University of Technology, 2009, Germany.

17- Energy Efficiency in Construction & Urban Development in Iran, Young Cities Research Paper series Urban Energy Efficiency, Vol. 2, TU Berlin Universitätsverlag, 2010.

18- Urban Energy Efficiency (with Christoph Nytsch-Geusen and Sebastian Seelig), Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency, Vol. 2, ISBN 978-3-7983-2387-2, ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2388-9, ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2010.

19- Pilot Project New Generation Office Building, Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency, Vol. 2, ISBN 978-3-7983-2387-2, ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2388-9, ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2010.

20- Project Dimension Energy: Architectural Energy Efficiency in Office and Residential Buildings, Young Cities Research Paper series - Urban Energy Efficiency, Vol. 2, ISBN 978-3-7983-2387-2, ISSN 2193-6099 (Print), ISBN 978-3-7983-2388-9, ISSN 2193-6102 (Online), TU Berlin Universitätsverlag, 2010.

21- Architectural Energy Efficiency for Arid and Semi-Arid regions, Future Megacities, Newsletter October 2012, TÜV Rheinland Consulting GmbH & Federal Ministry of Education and Research, Germany.

 

مقالات (آلمانی):

1-    „Architektonishe Energiesparen im Iran“, TU International, Zeitschrift für ausländische Absolventen der Technischen Universität Berlin, Nr: 62, 2008, Berlin University of Technology, Germany.

2-    „Energiesparhäuser im Iran“, TU Berlin Intern, Die Hochschulzeitung der Technischen Universität Berlin, April 2009, Berlin, Germany.

3-    „Klimasimulation zur energetischen Optimierung eines Bürogebäudes in Hashgerd“, Research Day, Faculty of Architecture, Berlin University of Technology, 2009,Berlin, Germany.

 

مقالات (فارسی):

1.بهره وری انرژی در بخش ساختمان و مسکن، تازه‌های انرژی، شماره 20، ماهنامه بین المللی آموزشی، پژوهشی و تحلیلی، تهران، 1389، .ISSN: 2008-4137

2.بهینه سازی مصرف انرژی در ساخت و ساز و شهرسازی در ایران، مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، جلد اول، شابک (پرینت): 4-2255-7983-3-978، شابک (آنلاین): 7-2254-7983-3-978، انتشارات دانشگاه فنی برلین، 2010.

3.کریستوف نیچ گویزن، سباستین زیلیش، فرشاد نصراللهی، بهینه‌ سازی شهری مصرف انرژی،  مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، جلد اول، شابک (پرینت): 4-2255-7983-3-978، شابک (آنلاین): 7-2254-7983-3-978، انتشارات دانشگاه فنی برلین، 2010.

4.پروژه پایلوت ساختمان اداری نسل جدید، مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، جلد اول، شابک (پرینت): 4-2255-7983-3-978، شابک (آنلاین): 7-2254-7983-3-978، انتشارات دانشگاه فنی برلین، 2010.

5.بعد انرژی، مجموعه مقالات تحقیقاتی پروژه شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، جلد اول، شابک (پرینت): 4-2255-7983-3-978، شابک (آنلاین): 7-2254-7983-3-978، انتشارات دانشگاه فنی برلین، 2010.

6. مقررات ملی معماری و شهرسازی انرژی‌کارا و کاهش مصرف‌انرژی بخش ساختمان‌ و مسکونی، مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1391، تهران، ایران.

7.اثر تعویض هوا بر مصرف انرژی ساختمان ها، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، 1389.

8.مبدل حرارتی زیرزمینی، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، تهران، 1389.

9.بهره وری انرژی در بخش ساختمان و مسکن، کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی، تهران، 1389.

10.قلاع استان چهارمحال و بختیاری، ارائه در اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر.

11.مقررات ملی ساختمان و کاهش مصرف‌انرژی در بخش ساختمان‌ و مسکونی، دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی اﻧﺮژی، تهران، 1390.

12.خانه های غیرفعال برای ایران (سخنران کلیدی)، ارائه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران، 1385.

13.انواع قلعه، چاپ در مجله فنی و مهندسی راه و ساختمان و معماری، شماره 14، تهران، 1383.

14.اثر روانشناختی معماری بر انسان، چاپ در مجله فنی و مهندسی راه و ساختمان و معماری، شماره 14، تهران، 1383.

15.فلسفه وجودی قلاع، چاپ در مجله گام نخست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری.

16.مرمت قلاع بختیاری، چاپ در مجله گام نخست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری.

17.اثر روانشناختی معماری بر انسان از دیدگاه اجتماعی، چاپ در مجله گام نخست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری.

18.بازنگری و نقد مرمت قلعه دزک، چاپ در مجله اجتماعی- فرهنگی بام ایران.

19.مرمت قلاع بختیاری، چاپ در مجله اجتماعی- فرهنگی بام ایران.

20.فلسفه وجودی قلاع در منطقه بختیاری، چاپ در هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری.

21.قلعه و انواع آن، چاپ در هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری.

22.تاریخ بختیاری از آغاز تا اسلام، چاپ در هفته نامه زاگرس، استان چهارمحال و بختیاری.

 

افتخارات علمی

1- برنده جایزه دآآد سال 2009 برای دستاوردهای علمی و دانشگاهی خاص و فعالیت های اجتماعی و بین فرهنگی قابل توجه، موسسه تبادلات آکادمیک آلمان، 2009.

2- پژوهشگر برتر انرژی، کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی، وزارت نیرو، 1389.

3- انتخاب پایان نامه دکتری به عنوان پایان نامه برگزیده در زمینه انرژی در هشتمین کنفرانس بین المللی انرژی، وزارت نیرو، 1390.

4- رتبه ممتاز برای پایان نامه کارشناسی ارشد در اولین جشنواره دانشجویی معماری و شهرسازی دانشگاه تهران و فرهنگستان هنر، 1381.

5- انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد به عنوان طرح منتخب و برگزیده توسط گروه تحقیق سازمان ارشاد اسلامی، 1382.

6- انتخاب طرح «کاهش مصرف انرژی ساختمان ها با طراحی معماری» به عنوان طرح منتخب در «جشنواره اصلاح الگوی مصرف در صنعت ساختمان و مسکن»، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 1388.

سخنرانی در کنگره‌های بین المللی خارجی و داخلی

 1- ضوابط معماری و شهرسازی کاهش دهنده مصرف انرژی ساختمان ها، گردهمایی معماری ساختمان، اقلیم و بهینه سازی مصرف انرژی، کمیته ملی انرژی، شورای جهانی انرژی، 17/12/1390.

2- راهکارهای صرفه جویی انرژی در معماری، دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، 22 اسفند 1390، تهران، ایران.

3- خانه های غیرفعال برای ایران (سخنران کلیدی)، ارائه در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران، 1385.

4- سخنرانی "تأثیر عوامل معماری بر میزان مصرف انرژی" (سخنران کلیدی)، کارگاه تخصصی مدیریت انرژی در ساختمان، موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، 19 آذر 1386.

 

مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی

1- مجری: بررسی عوامل معماری کاهش دهنده میزان مصرف انرژی ساختمان ها در یکی از مناطق سردسیر ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی، 1388 – 1389.

2- همکار تمام وقت: پروژه پژوهشی شهرهای جوان- بهینه سازی شهری مصرف انرژی، دانشگاه فنی برلین، وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان، 2008 – 2010.

 

آموزش‌های دانشگاهی:

-          دوره Post-Doc:شهرسازی و انرژی، دانشگاه صنعتی برلین، 2011، آلمان.

-          دوره دکتری: معماری و انرژی، دانشگاه صنعتی برلین، 2009، آلمان.

 

آموزش‌های جانبی:

-      مدیریت پروژه و مدیریت تجاری، دانشگاه صنعتی برلین، 1385، آلمان.

-      برنامه ریزی شغلی و مصاحبه شغلی، دانشگاه صنعتی برلین، 1385، آلمان.

-      نگارش علمی برای رشته های مهندسی، دانشگاه صنعتی برلین، 1385، آلمان.

-      مدیریت بین الملل، دانشگاه صنعتی برلین، 1384، آلمان.

-      مدیریت تجاری و استراتژیک، دانشگاه صنعتی برلین، 1384، آلمان.

-      زلزله و اثرات مخرب آن در ساختمان ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، 1381، ایران.

-      بازرسی جوش در ساختمان های فلزی، سازمان تحقیقات جوش ایران و سازمان نظام مهندسی ساختمان، 1382، ایران.

تاریخ ارسال: 1395/06/13
جدیدترین مطالب
• امکان مشاوره خبر: جهت انتخاب رشته برای داوطلبان مقطع کارشناسی ارشد فراهم شد
• اطلاعیه مهم واحد تحصيلات تكميلی و آموزش در ارتباط با
• سومین همایش سالانه «هفته پژوهش» دانشگاه معماری و هنر پارس در حوزه "هنر دیجیتال" برگزار شد
• نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال 1402 اعلام شد | آغاز فرایند انتخاب رشته از 11 خرداد
• اطلاعیه مهم واحد آموزش در ارتباط با برگزارى امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۲/٠٣/٠٤
• اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دربارۀ برگزاری جلسات دفاع مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401 (تیر 1402) - (تمدید مهلت‌ها)
• اطلاعیه تحصیلات تکمیلی دربارۀ برگزاری جلسات دفاع مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد نیم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401 (تیر 1402)
• اطلاعيه مهم دانشجویان غیر ایرانی (اتباع)
• گرامی‌داشت روز معمار با حضور معماران برجسته کشور در دانشگاه پارس
• اطلاعيه نحوه ادامه برگزارى كلاس هاى نيمسال دوم تحصيلى در سال جديد
  • نشانی: تهران - خیابان کارگر شمالی- خیابان دوم- خیابان انتصاریه
  • رایانامه: info [at] pu.ac.ir
  • تلفن ثابت: ۵۸۱۳۸۰۰۰ - ۹۱۰۳۰۳۰۱ (۰۲۱)
  • شماره پیامک: ۲۰۰۰۰۸۰۸۰۸۸۰
  •  کد پستی : ۱۴۱۳۹۱۵۳۶۱

خانه     |    آرشیو کل مطالب    |     RSS     |    اینستاگرام    |     لینکدین     | ارتباط با ما